Aktualności

Statystyki części korespondencyjnej XVIII OMJ (2022/2023)

dodano dnia 01.12.2022

Dostępne są już obszerne statystyki dotyczące części korespondencyjnej zawodów pierwszego stopnia XVIII OMJ. W tej części zawodów udział wzięło 3203 uczniów z 937 szkół podstawowych.

Listy osób zakwalifikowanych do zawodów drugiego stopnia XVII OMJ (2022/23)

dodano dnia 01.12.2022

Dostępne są już listy osób zakwalifikowanych do zawodów drugiego stopnia XVIII OMJ (2022/23). Wkrótce pojawią się w tym miejscu szczegółowe informacje dotyczące organizacji zawodów drugiego stopnia w dniu 14 stycznia 2023 r. Prosimy o regularne zaglądanie w to miejsce. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Listy mogą ulec niewielkim zmianom po zakończeniu postępowań wyjaśniających dotyczących niesamodzielności w zawodach pierwszego stopnia oraz na skutek ewentualnych odwołań.

Uczestnicy zawodów pierwszego stopnia, którzy nie znaleźli się na powyższych listach, mogą uzyskać informację o swoim wyniku punktowym, a także złożyć odwołanie, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie OMJ.

Rozwiązania zadań części korespondencyjnej XVIII OMJ (2022/2023)

dodano dnia 18.10.2022

Zachęcamy do lektury rozwiązań zadań części korespondencyjnej zawodów I stopnia XVIII OMJ.

Poprawna redakcja i adresowanie rozwiązań części korespondencyjnej

dodano dnia 11.10.2022

Przypominamy, że tylko do poniedziałku 17 października 2022 r. można przesyłać rozwiązania zadań części korespondencyjnej tegorocznej edycji Olimpiady (decyduje data stempla pocztowego). Zwracamy uwagę na konieczność poprawnej redakcji i adresowania rozwiązań zgodnie z opublikowanymi wytycznymi. Zachęcamy również do lektury tekstu pt. ,,Jak zredagować rozwiązanie zadania w OMJ?" autorstwa Tomasza Szymczyka, jednego z twórców OMJ i wieloletniego przewodniczącego Komitetu Okręgowego OMJ w Bielsku-Białej.

Przypominamy, że brak udziału w części testowej lub brak rejestracji szkoły do testu nie jest przeszkodą do wysłania rozwiązań zadań części korespondencyjnej i nie przekreśla szansy na kwalifikację do zawodów drugiego stopnia. Nie jest konieczne rozwiązanie wszystkich zadań części korespondencyjnej!

Rozwiązania zadań testowych XVIII OMJ oraz wstępne statystyki

dodano dnia 01.10.2022

Dostępne są już rozwiązania zadań testowych tegorocznej edycji OMJ. Zachęcamy do lektury! Dostępny jest również formularz, w którym można sprawdzić poprawność swoich odpowiedzi.

Według wstępnych danych wprowadzonych przez szkolnych koordynatorów, w zawodach wzięło udział 8438 uczniów z 1104 szkół podstawowych. Zachęcamy do zapoznania się z obszernymi statystykami z zawodów.

Przypominamy, że do 17 października nadsyłać można do Komitetów Okręgowych rozwiązania zadań części korespondencyjnej zawodów pierwszego stopnia. Nie jest konieczne wysyłanie wszystkich rozwiązań. Warto pamiętać, że w części korespondencyjnej można uzyskać nawet 42 punkty. O kwalifikacji do zawodów drugiego stopnia decyduje łączna liczba punktów uzyskanych w części testowej oraz w części korespondencyjnej.