Podsumowanie XIV Olimpiady Matematycznej Juniorów (2018/2019)

dodano dnia 14.07.2019

Do zawodów pierwszego stopnia XIV OMJ przystąpiło 11592 uczniów z 1486 szkół, w tym 7189 uczniów z 924 szkół podstawowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawody te składały się z dwóch części: testowej i korespondencyjnej. Część testowa polegała na rozwiązaniu 15 zadań zamkniętych w ciągu 75 minut. Uczniowie odpowiadali na pytania testowe w swoich szkołach (w warunkach kontrolowanej samodzielności) w dniu 27 września 2018 r. Z kolei część korespondencyjna składała się z 7 zadań otwartych, na rozwiązanie których uczestnicy mieli czas od 1 września do 15 października 2018 r. Rozwiązania zadań uczniowie przesyłali bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego, w którym prace te podlegały ocenie.

Do zawodów drugiego stopnia, które odbyły się w dniu 12 stycznia 2019 r., zakwalifikowano łącznie 1753 uczniów z 877 szkół, w tym 923 uczniów z 498 szkół podstawowych. Uczestnicy rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. Zawody zostały przeprowadzone jednocześnie w 15 miejscach w Polsce. Podczas gdy uczestnicy zmagali się z zadaniami konkursowymi, ich opiekunowie i nauczyciele mieli okazję wysłuchać referatów nawiązujących do tematyki Olimpiady, przygotowanych przez Komitet Główny OMJ. O kwalifikacji do zawodów trzeciego stopnia decydowała liczba punktów uzyskanych na zawodach drugiego stopnia.

Do zawodów trzeciego stopnia (finałowych) zakwalifikowano 257 uczniów ze 166 szkół, w tym 132 uczniów z 93 szkół podstawowych. Zawody te odbyły się 23 marca 2019 r. w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie. Uczestnicy - podobnie jak w przypadku zawodów drugiego stopnia - rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. W tym czasie ich opiekunowie i nauczyciele uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach, które poprowadził prof. Michał Wojciechowski. O uzyskaniu tytułu laureata decydowała suma punktów zdobytych na zawodach finałowych. Tytuł finalisty XIV OMJ otrzymali wszyscy uczniowie biorący udział w zawodach trzeciego stopnia.

Podczas XIV edycji Olimpiady, Komitet Główny OMJ stosował wyjątkowo oddzielne progi dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów gimnazjalnych. W ten sposób każdy z uczestników Olimpiady rywalizował o uprawnienia związane z rekrutacją do szkół średnich jedynie w obrębie własnej kategorii szkoły.

Uroczystość zakończenia XIV Olimpiady Matematycznej Juniorów odbyła się w dniu 24 marca 2019 r. w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie. Obecni na niej byli między innymi: Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć oraz przedstawicielka Fundacji mBanku Pani Monika Czajkowska. Uroczystość, podczas której została ogłoszona lista laureatów XIV OMJ, poprowadził przewodniczący Komitetu Głównego OMJ Waldemar Pompe. Wśród laureatów znalazło się 126 uczniów, w tym 63 reprezentantów 45 szkół podstawowych. Po raz kolejny najlepsi laureaci zostali nagrodzeni stypendiami Fundacji mBanku.

Podczas trwania XIV edycji OMJ Komitet Główny kontynuował wprowadzone w poprzednich latach nowe formy działalności, które nadal cieszyły się dużym zainteresowaniem. W dalszym ciągu wydawano gazetkę OMJ „Kwadrat”, w której - oprócz ciekawostek dotyczących Olimpiady - zamieszczane są materiały służące przygotowaniu do Olimpiady, informacje o naukowych sukcesach uczestników OMJ oraz inne teksty przybliżające wyjątkowość olimpiady matematycznej - ogólnoświatowego ruchu intelektualnego najbardziej utalentowanej matematycznie młodzieży. We wrześniu 2018 roku zorganizowano serię spotkań z nauczycielami matematyki szkół podstawowych w całej Polsce. Podczas nich została omówiona organizacja Olimpiady wraz z wybranymi zadaniami poprzednich edycji OMJ. Uczestnicy otrzymali bezpłatne materiały dydaktyczne, poczęstunek oraz potwierdzenie uczestnictwa.

Komitet Główny OMJ kontynuował współpracę z Fundacją Edukacja dla Przyszłości, reprezentującą w Polsce markę Khan Academy. W efekcie tej współpracy powstały prezentacje filmowe wybranych zadań Olimpiady.

Najlepsi spośród laureatów zostali zaproszeni do udziału w jednym z dwóch Obozów Naukowych OMJ, które odbyły się w maju i czerwcu 2019 r. w Szczyrku oraz do reprezentowania Polski na VIII Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych Juniorów.

Komitet Główny OMJ, podobnie jak przed rokiem, otrzymał zaproszenie do udziału polskiej reprezentacji w międzynarodowych zawodach matematycznych Hanoi Open Mathematics Competition. Zawody odbyły się w dniach 2-6 kwietnia 2019 r. w Hanoi w Wietnamie i uczestniczyli w nich uczniowie szkół podstawowych. Polska reprezentacja została wyłoniona na podstawie wyników wyników zawodów drugiego stopnia XIV OMJ.

Komitet Główny OMJ składa gorące podziękowania fundatorom biletów lotniczych do Hanoi dla polskiej reprezentacji.

Laureaci XIV OMJ otrzymali nagrody rzeczowe, które ufundowali: Pan Franciszek Hutten-Czapski, Pan Cezary Smorszczewski, Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, Fundacja mBanku oraz redakcja czasopisma „Delta”. Komitet Główny OMJ składa serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom nagród.

Komitet Główny OMJ pragnie gorąco podziękować Fundacji mBanku za istotne wsparcie finansowe, bez którego organizacja OMJ nie byłaby możliwa, a także Instytutowi Matematycznemu PAN, Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie za pomoc w organizacji Olimpiady.


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia XIV OMJ (2018/2019)


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia XIV OMJ (2018/2019)


Lista laureatów XIV OMJ (2018/2019) oraz komunikat prasowy zawierający m.in. listę laureatów, ich nauczycieli, a także składy na Obozy Naukowe OMJ oraz VIII Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów.


Zadania konkursowe XIV Olimpiady Matematycznej Juniorów (2018/2019)

OMJ Zawody I stopnia Zawody II stopnia Zawody III stopnia
Część testowa Część korespond.
Zad. Odp. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat.
XIV
2018/19
Pdf_icon Mininet Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Zadania VIII Czesko-Polsko-Słowackich Zawodów Matematycznych Juniorów (maj 2019)

Zawody indywidualne Zawody drużynowe
zad. rozw. wyniki zad. rozw. wyniki
VIII CPSJ
(maj 2019)
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Składy Komitetów Głównego oraz Okręgowych OMJ w roku szkolnym 2018/2019
Plakat z zadaniami części korespondencyjnej XIV OMJ (2018/2019)