Seminarium olimpijskie w roku szkolnym 2019/2020


Internet (platforma zoom) - maj 2020

dodano dnia 31.04.2020

W maju 2020 roku odbyło się dziewięć seminariów, które zostały podzielone na trzy grupy zaawansowania:

 • Początki z OMJ - dla nauczycieli rozpoczynających pracę z zadaniami olimpijskimi w szkole podstawowej
 • Na kółku OMJ - dla nauczycieli prowadzących koła olimpijskie w szkole podstawowej
 • W liceum - dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Zajęcia we wszystkich trzech grupach będą odbywały się równolegle na platformie zoom, zgodnie z poniższym harmonogramem, dostępnym też na plakacie. Tematy piątkowe będą powtórzone w sobotę następnego dnia. Nauczyciel zainteresowany danym tematem może więc wybrać termin bardziej dogodny dla siebie.

Udział w zajęciach jest bezpłatny, jednak ze względu na zdalną formułę spotkań konieczna jest rejestracja. Link do formularza rejestracyjnego znajduje się poniżej. Uczestnicy spotkań otrzymają potwierdzenie udziału w seminarium.


Harmonogram zajęć (tydzień 1)

8 maja 2020 r. (piątek), godz. 18:00-19:30 oraz
9 maja 2020 r. (sobota), godz. 9:00-10:30
(dwa razy ten sam temat)

Początki z OMJ. Nie zawsze do pary - Tomasz Szymczyk

Krótki opis seminarium:
Z pojęciem liczb parzystych i nieparzystych uczeń w szkole podstawowej zapoznaje się dość wcześnie. Wydawałoby się, że tak proste pojęcia mają małe zastosowanie w zadaniach konkursowych/olimpijskich. Postaramy się pokazać, że tak nie jest i do rozwiązania wielu zadań wystarczą wyłącznie te pojęcia.

Na kółku OMJ. Środek przeciwprostokątnej - Waldemar Pompe

Krótki opis seminarium:
Środek okręgu, który przechodzi przez wszystkie wierzchołki trójkąta prostokątnego pokrywa się ze środkiem przeciwprostokątnej tego trójkąta. Fakt ten jest niezwykle pomocny w wielu ciekawych zadaniach geometrycznych. Rozwiążemy niektóre z nich.

W liceum. Nieokresowe rozwinięcia - Arkadiusz Męcel

Krótki opis seminarium:
Już w szkole podstawowej dowiadujemy się, że rozwinięcie dziesiętne liczby niewymiernej musi być nieskończone i nieokresowe. Uczymy też jak znajdować rozwinięcia nieskończone liczby wymiernych. A co z liczbami niewymiernymi? Badanie ich rozwinięć może nas nauczyć wiele nie wcale o samych liczbach niewymiernych, ale wielu innych działach matematyki, także współczesnej.


Na zajęcia zgłosiło się ponad 180 osób z całej Polski, które dyskutowały o zadaniach dotyczących


Harmonogram zajęć (tydzień 2)

15 maja 2020 r. (piątek), godz. 18:00-19:30 oraz
16 maja 2020 r. (sobota), godz. 9:00-10:30
(dwa razy ten sam temat)

Początki z OMJ. Więcej o cechach - Arkadiusz Męcel

Krótki opis seminarium:
Cechy podzielności to szkolny temat, ale też punkt wyjścia do poznawania własności liczb całkowitych. Na początku pracy z olimpijczykiem wychodzimy od tego, co znane i stawiamy niestandardowe pytania. Przeformułowujemy znane fakty, łączymy je z innymi znanymi pojęciami. Odkrywamy z uczniami nowe rezultaty. Zobaczymy jak to robić na podstawie zadań z OMJ.

Na kółku OMJ. Jedno znane twierdzenie - Tomasz Szymczyk

Krótki opis seminarium:
Twierdzenie Pitagorasa. Jedno z podstawowych twierdzeń, z jakimi uczeń zapoznaje się w szkole, w tym również w szkole podstawowej. Podczas spotkania rozwiążemy serię zadań, których podstawą rozwiązań będzie właśnie to twierdzenie.

W liceum. Dlaczego 1/3? - Waldemar Pompe

Krótki opis seminarium:
Skąd się bierze współczynnik 1/3 we wzorze na objętość ostrosłupa lub stożka? To pytanie wprawia nas często w zakłopotanie, a bardziej dociekliwych, którzy pytają „dlaczego” zbywamy eksperymentem, przelewając wodę - kiedyś na żywo, dziś przy użyciu różnych wizualizacji komputerowych. Nic dziwnego: matematyczne uzasadnienie nie jest wcale proste. Seminarium będzie miało charakter odczytu, gdzie stawię czoła wyzwaniu i postaram się wyjaśnić przyczynę pojawienia się współczynnika 1/3. Tą samą metodą wyprowadzimy wzór na objętość kuli i kuli z wywierconą dziurą przez środek. To wszystko na poziomie liceum, bez granic, całek i lania wody. :)

Na zajęcia zgłosiło się ponad 200 osób z całej Polski, które dyskutowały o zadaniach dotyczących

oraz w grupie ,,Dla liceum" odbył się wykład ,,Dlaczego 1/3?".


Harmonogram zajęć (tydzień 3)

22 maja 2020 r. (piątek), godz. 18:00-19:30 oraz
23 maja 2020 r. (sobota), godz. 9:00-10:30
(dwa razy ten sam temat)

Początki z OMJ. Znajdowanie pola - Waldemar Pompe

Krótki opis seminarium:
Pokażę przykłady ciekawszych zadań z zastosowaniem wzoru na pole trójkąta, równoległoboku i trapezu. Rozwiążemy także kilka innych ciekawych zadań, w których nie występuje pojęcie pola, a które można rozwiązać wykorzystując pole.

Na kółku OMJ. Zliczanie dzielników - Arkadiusz Męcel

Krótki opis seminarium:
Istnieje wzór na liczbę dzielników dodatnich liczby całkowitej, i wiele innych ,,wyników" należących znaniem niektórych do ,,kanonu olimpijskiego". A jednak na samej Olimpiadzie nie znajdziemy prawie żadnych zadań na zliczanie dzielników. Nie chodzi bowiem o sam wzór, ale o umiejętność zliczania - to proste obserwacje prowadzące do wzoru na liczbę dzielników są przydatne na OMJ.

W liceum. O nierównościach - Tomasz Szymczyk

Krótki opis seminarium:
Częstym tematem zadań olimpijskich są nierówności. Zapoznamy się z technikami dowodzenia nierówności, przy czym nie będą to techniki zaawansowane. Postaramy się pokazać, że wiele nierówności (nawet z kanonu olimpijskiego) można udowodnić wykorzystując najprostsze metody.

Na zajęcia zgłosiło się ponad 180 osób z całej Polski, które dyskutowały o zadaniach dotyczących:

 • znajdowania pola,
 • zliczania dzielników,
 • rozwiązywania nierówności.


  Internet (platforma zoom) - 25 kwietnia 2020 r. (sobota), godz. 9:30-11:00

  dodano dnia 17.04.2020

  Pilotażowe seminarium olimpijskie on-line dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych.

  • Skąd te kąty? Czyli o pierwszych krokach w stronę OMJ
  Seminarium poprowadzi Waldemar Pompe - przewodniczący Komisji Zadaniowej OMJ.

  Krótki opis seminarium:
  Pokażę przykłady ciekawszych zadań geometrycznych z wykorzystaniem jedynie najprostszych narzędzi znanych ze szkoły podstawowej: suma kątów w trójkącie, równe kąty przy podstawie w trójkącie równoramiennym oraz kąty wierzchołkowe, odpowiadające, naprzemianległe.

  Zgłoszenia należy kierować na adres [email protected] najpóźniej dnia 23 kwietnia (czwartek), godz. 20:00, podając następujące dane: imię i nazwisko nauczyciela, nazwa szkoły oraz miejscowość szkoły. Udział w seminarium jest bezpłatny, jednak uczestnicy zostaną poproszeni o wypełnienie krótkiej anonimowej ankiety na jego temat.


  Warszawa - 21 marca 2020 r. (sobota), godz. 11:00-13:30

  dodano dnia 06.03.2020

  Warsztaty olimpijskie towarzyszące zawodom finałowym XV OMJ. Wykład poprowadzi prof. Grzegorz Świątek, przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej.

  • O okresowości, ergodyczności i metodzie matematycznej.
  Seminarium odbędzie się w Warszawie w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II, ul. Grzegorzewskiej 10. Udział w seminarium jest bezpłatny.

  Warszawa - 5 marca 2020 r. (czwartek), godz. 16:00-19:00

  dodano dnia 14.02.2020

  Warsztaty organizowane przez Niepubliczną Szkołę Podstawową nr 47. Wykłady poprowadzi dr Jerzy Bednarczuk.

  • Oswajanie wielościanów
  Zajęcia odbędą się w Niepublicznej Szkole Podstawowej nr 47 w Warszawie, ul. Pułkownika Zoltána Baló 1. Zgłoszenia prosimy kierować do sekretariatu szkoły pod numer 22 6482853. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz bezpłatne materiały dydaktyczne. Udział w zajęciach jest również bezpłatny.

  Lublin - 29 lutego 2020 r. (sobota), godz. 10:00-12:15

  dodano dnia 14.02.2020

  Warsztaty organizowane przez Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS we współpracy z Komitetem Głównym Olimpiady Matematycznej Juniorów. Wykłady poprowadzi Arkadiusz Męcel.

  • Czym jest Olimpiada Matematyczna Juniorów?
  • Liczba dzielników w zadaniach olimpijskich
  Zajęcia odbędą się w Auli Matematyki, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie, ul. Plac Marii Skłodowskiej-Curie 1. Zgłoszenia prosimy kierować do dr Elizy Jackowskiej-Boryc: [email protected] do dnia 21 lutego 2020 r. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz bezpłatne materiały dydaktyczne. Udział w zajęciach jest również bezpłatny.

  Cała Polska - 11 stycznia 2020 r. (sobota), godz. 11:00-14:00

  dodano dnia 8.01.2020

  Seminarium organizowane jest podczas zawodów drugiego stopnia XV OMJ, jednocześnie w 11 miejscach w Polsce. Wykłady poprowadzą: Tomasz Przybyłowski, Tomasz Szymczyk, Barbara Roszkowska-Lech, Bartłomiej Zawalski, Łukasz Rajkowski, Michał Wojciechowski, Bartłomiej Bzdęga, Arkadiusz Męcel, Dominika Regiec, Jerzy Bednarczuk, Mateusz Dębowski.

  Tematy odczytów znajdują się na załączonym plakacie.


  Okuniew - 7 grudnia 2019 r. (sobota), godz. 10:00-13:15

  dodano dnia 15.11.2019

  Warsztaty organizowane przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie we współpracy z Komitetem Głównym Olimpiady Matematycznej Juniorów. Wykłady poprowadzi Waldemar Pompe.

  • Omówienie wybranych zadań OMJ
  • Twierdzenie Pitagorasa w zadaniach olimpijskich
  Zajęcia odbędą się w Zespole Szkolno-Przedszkolym w Okuniewie, ul.Szkolna 4. Zgłoszenia prosimy kierować za pomocą formularza zgłoszeniowego. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz bezpłatne materiały dydaktyczne. Udział w zajęciach jest również bezpłatny. Bardzo prosimy o kierowanie zgłoszeń do 2 grudnia 2019 r. Pozwoli to organizatorom przygotować odpowiednią liczbę materiałów, ilość poczęstunku oraz wielkość sali.


  Legionowo - 19 października 2019 r. (sobota), godz. 10:00-13:15

  dodano dnia 4.10.2019

  Warsztaty organizowane przez Szkołę Podstawową nr 8 im. 1. Warszawskiej Dywizji Piechoty w Legionowie we współpracy z Komitetem Głównym OMJ. Wykłady poprowadzi Waldemar Pompe.

  • Jak zachęcić uczniów do udziału w OMJ?
  • Wielościany i ich siatki
  Zajęcia odbędą w Szkole Podstawowej nr 8 w Legionowie, ul. Zegrzyńska 3. Zgłoszenia prosimy kierować drogą mailową do Pani Teresy Lasowy: [email protected]. Uczestnicy otrzymają zaświadczenia o udziale w szkoleniu oraz bezpłatne materiały dydaktyczne. Udział w zajęciach jest również bezpłatny.

  Uwaga: Bardzo prosimy o zabranie ze sobą nożyczek oraz przyborów do konstrukcji geometrycznych (cyrkiel, linijka, ołówek).


  Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Juniorów planuje we wrześniu 2019 roku serię spotkań z nauczycielami matematyki szkół podstawowych w całej Polsce. Podczas nich zostanie omówiona organizacja Olimpiady wraz z wybranymi zadaniami poprzednich edycji OMJ. Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne, poczęstunek oraz potwierdzenie uczestnictwa.

  Osoby zainteresowane bardzo prosimy o kierowanie zgłoszeń pod wskazany poniżej adres e-mail wybranego miejsca najpóźniej 24 godziny przed terminem spotkania. Pozwoli to organizatorom przygotować odpowiednią liczbę materiałów, ilość poczęstunku oraz wielkość sali.  Bielsko-Biała
  Miejsce: Bielsko-Bialski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Bielsku-Białej, ul. Filarowa 52
  Termin: 10 września 2019 r., godz. 16:00-18:30.
  Informacje i zgłoszenia: Tomasz Szymczyk, [email protected]


  Koszalin
  Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. St. Dubois, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1
  Termin: 16 września 2019 r., godz. 15:00-17:30.
  Informacje i zgłoszenia: Paweł Rudecki, [email protected]


  Poznań
  Miejsce: Wydział Matematyki i Informatyki UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 4
  Termin: 18 września 2019 r., godz. 16:00-18:30, sala Rady Wydziału
  Informacje i zgłoszenia: Bartłomiej Bzdęga, [email protected]


  Stalowa Wola
  Miejsce: Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej, ul. Staszica 5
  Termin: 20 września 2019 r., godz. 12:00-15:00.
  Informacje i zgłoszenia: Waldemar Rożek, [email protected]


  Kielce
  Miejsce: Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15
  Instytut Matematyki, sala 451
  Termin: 20 września 2019 r., godz. 15.00-19.00
  Informacje i zgłoszenia: Paweł Dziuba, [email protected]


  Piotrków Trybunalski
  Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego, sala 30, ul. Al. Mikołaja Kopernika 1
  Termin: 20 września 2019 r., godz. 15.00-19.00
  Informacje i zgłoszenia: Izabela Horenda-Kulbat [email protected]


  Pleszew
  Miejsce: I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, ul. Poznańska 38
  Termin: 21 września 2019 r., godz. 10.00-13.00
  Informacje i zgłoszenia: Izabella Wawroska, [email protected]


  Tarnów
  Miejsce: III Lideum Ogólnokształcące w Tarnowie, ul. Brodzińskiego 6
  Termin: 21 września 2019 r., godz. 9.00-12.00
  Informacje i zgłoszenia: Małgorzata Godek, [email protected]


  Łomża
  Miejsce: Centrum Edukacji Nauczycieli w Łomży, Plac Tadeusza Kościuszki 2
  Termin: 21 września 2019 r., godz. 10.00-13.00
  Informacje i zgłoszenia: Jadwiga Pieczywek, [email protected]


  Gdańsk
  Miejsce: Instytut Matematyki Uniwersytetu Gdańskiego, Wita Stwosza 57
  Termin: 24 września 2019 r., godz. 16.00-19.30
  Informacje i zgłoszenia: Tomasz Człapiński, [email protected]


  Toruń
  Miejsce: IV Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, ul. Warszawska 1/5
  Termin: 24 września 2019 r., godz. 16.00-19.00
  Informacje i zgłoszenia: Bartosz Szumny, [email protected]