Ważne informacje dla uczestników zawodów II stopnia XV OMJ (2019/20)

dodano dnia 23.12.2019

1. Każdy uczestnik zawodów drugiego stopnia XV OMJ powinien potwierdzić swoją obecność poprzez staranne wypełnienie kwestionariusza zawodnika (on-line), najpóźniej dnia 9 stycznia 2020 r., godz. 23:59. Prosimy o bardzo uważne wprowadzanie danych, gdyż po ich zatwierdzeniu nie będzie można wprowadzać żadnych zmian, ani ponownie wypełniać kwestionariusza. Niedopełnienie tego obowiązku w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w zawodach drugiego stopnia.

2. Każdy uczestnik został przypisany do udziału w zawodach w miejscu odpowiadającym położeniu terytorialnym szkoły. Dokładne adresy tych miejsc znajdują się tutaj. W uzasadnionych przypadkach (np. z powodu tańszego lub łatwiejszego dojazdu) możliwa jest zmiana miejscowości udziału w zawodach drugiego stopnia. Należy to zasygnalizować, wybierając odpowiednią pozycję na liście rozwijanej podczas wypełniania kwestionariusza zawodnika.

3. Formularz zmiany miejsca udziału w zawodach drugiego stopnia będzie aktywny jedynie do dnia 8 stycznia 2020 r., godz. 23:59. Po tej dacie lub po zatwierdzeniu wprowadzonych danych do kwestionariusza, zmiana miejsca udziału w zawodach drugiego stopnia nie będzie już możliwa. Bezpośrednio kierowane prośby o zmianę miejsca udziału w zawodach (w dowolnym momencie) nie będą uwzględniane.

4. Uczniowie, których szkoły znajdują się w m. st. Warszawa zostali przydzieleni do udziału w zawodach drugiego stopnia do jednego z dwóch miejsc, zgodnie z podziałem na listach osób zakwalifikowanych. Zmiana miejsca udziału w zawodach w obrębie Warszawy nie jest możliwa. Uczniowie, których szkoły znajdują się w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim z wyłączeniem m. st. Warszawa zostali przydzieleni do udziału w zawodach II stopnia w XIV Liceum Ogólnokształcącym im. St. Staszica w Warszawie, ul. Nowowiejska 37a.

5. Na zawody należy przybyć w dniu 11 stycznia 2020 r. (sobota) najpóźniej o godz. 10:15. Każdy uczestnik powinien okazać ważną legitymację szkolną. W przypadku nie spełnienia tego warunku, uczeń nie zostanie dopuszczony do udziału w zawodach.

6. Każdy uczestnik zawodów drugiego stopnia powinien zaopatrzyć się w przybory do pisania (długopis piszący kolorem czarnym lub niebieskim, pióro, ołówek). Papier dostarczą organizatorzy. Zachęcamy także do zabrania ze sobą przyborów do konstrukcji geometrycznych (cyrkiel i linijka).

Uwaga! Uczestnicy zawodów drugiego stopnia będą mogli wnieść na salę jedynie legitymację szkolną oraz wymienione wyżej przybory do pisania oraz konstrukcji geometrycznych. Wszystkie inne przedmioty, w tym notatki, książki, kalkulatory, telefony komórkowe, plecaki, itp. będą musiały pozostać w szatni. W związku z tym bardzo prosimy, by zredukować do minimum liczbę wartościowych rzeczy zabieranych ze sobą na zawody.

7. Rozwiązywanie zadań rozpocznie się punktualnie o godzinie 11:00 i potrwa do godz. 14:00. Bezpośrednio po zawodach, ok. godz. 14:30 odbędzie się omówienie zadań z udziałem przedstawiciela Komitetu Głównego OMJ. Będzie to także okazja do prezentacji swoich rozwiązań przy tablicy oraz rozmów z rówieśnikami z innych szkół o matematyce i zadaniach olimpijskich. Zachęcamy zatem gorąco, aby zaplanować dłuższy pobyt w miejscu zawodów i skorzystać z tej niepowtarzalnej okazji.

8. Po wypełnieniu kwestionariusza zawodnika, uczestnik zawodów drugiego stopnia OMJ otrzyma dostęp do panelu ucznia, gdzie będzie miał dostęp do wprowadzonych przez siebie danych, a około 2 tygodnie po zawodach będzie mógł sprawdzić uzyskaną punktację i złożyć ewentualne odwołanie. Termin składania odwołań będzie ogłoszony na stronie Olimpiady około 2 tygodnie po zawodach. Po rozpatrzeniu wszystkich odwołań Komitet Główny OMJ ustali próg kwalifikacyjny do zawodów trzeciego stopnia oraz ogłosi listę osób zakwalifikowanych do finału. Po ogłoszeniu listy finalistów odwołania od uzyskanej punktacji nie będą rozpatrywane.

9. Uczniowie dojeżdżający środkami komunikacji publicznej do miejsca zawodów spoza miejscowości, w której one odbywają się, będą mogli ubiegać się o zwrot kosztów podróży na zawody. Osoby zainteresowane prosimy o zapoznanie się informacjami dotyczącymi możliwego transportu w miejscu zawodów oraz ze szczegółowymi wytycznymi dotyczącymi przygotowania niezbędnej dokumentacji.

Polecana literatura
Sprawozdania KG Olimpiady
Facebookowa Liga Zadaniowa
Seminaria olimpijskie
Obozy Naukowe
Inne publikacje