Podsumowanie IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2013/2014)

dodano dnia 30.06.2014

Do zawodów pierwszego stopnia IX OMG przystąpiło 13288 uczniów z 1089 szkół. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawody te składały się z dwóch części: testowej i korespondencyjnej. Część testowa polegała na rozwiązaniu 15 zadań zamkniętych w ciągu 75 minut. Uczniowie odpowiadali na pytania testowe w swoich szkołach (w warunkach kontrolowanej samodzielności) w dniu 3 października 2013 r. Z kolei część korespondencyjna składała się z 7 zadań otwartych, na rozwiązanie których uczniowie mieli czas od 1 września do 21 października 2013 r. Rozwiązania zadań uczniowie przesyłali bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego, w którym prace te podlegały ocenie.

Do zawodów drugiego stopnia, które odbyły się w dniu 18 stycznia 2014 r., zakwalifikowano łącznie 1421 uczniów z 591 szkół. Uczestnicy rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. Zawody zostały przeprowadzone jednocześnie w 13 miejscach w Polsce. Podczas gdy uczestnicy zmagali się z zadaniami konkursowymi, ich opiekunowie i nauczyciele mieli okazję wysłuchać referatów nawiązujących do tematyki Olimpiady, przygotowanych przez Komitet Główny OMG. O kwalifikacji do zawodów trzeciego stopnia decydowała liczba punktów uzyskanych na zawodach drugiego stopnia. Krótkie relacje telewizyjne z zawodów II stopnia przygotowały lokalne ośrodki w Piotrkowie Trybunalskim oraz Stalowej Woli.

Do zawodów trzeciego stopnia (finałowych) zakwalifikowano 259 uczniów ze 138 szkół. Zawody te odbyły się w Warszawie w dniu 15 marca 2014 r. Uczestnicy - podobnie jak w przypadku zawodów drugiego stopnia - rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. W tym czasie ich opiekunowie i nauczyciele uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach. O uzyskaniu tytułu laureata decydowała suma punktów uzyskanych na zawodach finałowych. Zawody finałowe IX OMG objęła swoim honorowym patronatem Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

Na uroczystości zakończenia IX edycji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów w dniu 16 marca 2014 r. obecni byli między innymi: Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska, Podsekretarz Stanu w MEN Joanna Berdzik oraz Podsekretarz Stanu w MEN w latach 2006-2007 Stanisław Sławiński, którego decyzją z roku 2007 OMG stała się pierwszą olimpiadą przedmiotową dla gimnazjalistów dotowaną przez MEN, a laureaci OMG zyskali uprawnienia m.in. w rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. List do uczestników zawodów finałowych IX OMG skierowała Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. Uroczystość, podczas której została ogłoszona lista laureatów IX OMG, poprowadził przewodniczący Komitetu Głównego OMG Waldemar Pompe. Wśród laureatów znalazło się 151 uczniów z 107 szkół.

Dostępne są nagrania wystąpień Pani Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej oraz Pana Ministra Stanisława Sławińskiego podczas uroczystości zakończenia IX OMG. Dostępne są także slajdy z prezentacji przewodniczącego Komitetu Głównego OMG Waldemara Pompe podsumowujące dorobek Olimpiady. Krótka relacja z uroczystości zakończenia IX OMG pojawiła się także na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Podczas trwania IX edycji OMG Komitet Główny kontynuował wprowadzone rok wcześniej nowe formy działalości, które cieszyły się coraz większym zainteresowaniem. Były nimi seminaria olimpijskie dla nauczycieli matematyki oraz gazetka OMG „Kwadrat”, w której - oprócz ciekawostek dotyczących Olimpiady - zamieszczane są materiały służące przygotowaniu do Olimpiady, informacje o naukowych sukcesach uczestników OMG oraz inne teksty przybliżające wyjątkowość olimpiady matematycznej - ogólnoświatowego ruchu intelektualnego najbardziej utalentowanej matematycznie młodzieży.

Najlepsi spośród laureatów IX edycji OMG otrzymali nagrody rzeczowe, zostali zaproszeni do udziału w jednym z dwóch Obozów Naukowych OMG oraz do reprezentowania Polski na III Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych Juniorów, które odbyły się w maju 2014 r. w Szczyrku. Na temat matematycznych zmagań olimpijskich pomiędzy Czechami, Polską a Słowacją można przeczytać w gazetce OMG „Kwadrat” (nr 5, czerwiec 2012) w artykule Joanny Ochremiak „Pierwsze koty za płoty ;)”.


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia IX OMG (2013/2014)


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia IX OMG (2013/2014)


Lista laureatów IX OMG (2013/2014) oraz komunikat prasowy zawierający m.in. listę laureatów, ich nauczycieli, a także składy na Obozy Naukowe OMG oraz III Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów.


Zadania konkursowe IX Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2013/2014)

OMG Zawody I stopnia Zawody II stopnia Zawody III stopnia
Część testowa Część korespond.
Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat.
IX
2013/14
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Zadania III Czesko-Polsko-Słowackich Zawodów Matematycznych Juniorów (maj 2014)

Zawody indywidualne Zawody drużynowe
zad. rozw. wyniki zad. rozw. wyniki
III CPSJ
(maj 2014)
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Składy Komitetów Głównego oraz Okręgowych OMG w roku szkolnym 2013/2014