Podsumowanie XII Olimpiady Matematycznej Juniorów (2016/2017)

dodano dnia 28.06.2017

Do zawodów pierwszego stopnia XII OMJ przystąpiło 12154 uczniów z 1157 szkół. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawody te składały się z dwóch części: testowej i korespondencyjnej. Część testowa polegała na rozwiązaniu 15 zadań zamkniętych w ciągu 75 minut. Uczniowie odpowiadali na pytania testowe w swoich szkołach (w warunkach kontrolowanej samodzielności) w dniu 29 września 2016 r. Z kolei część korespondencyjna składała się z 7 zadań otwartych, na rozwiązanie których uczestnicy mieli czas od 1 września do 17 października 2016 r. Rozwiązania zadań uczniowie przesyłali bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego, w którym prace te podlegały ocenie.

Do zawodów drugiego stopnia, które odbyły się w dniu 14 stycznia 2017 r., zakwalifikowano łącznie 1104 uczniów z 478 szkół. Uczestnicy rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. Zawody zostały przeprowadzone jednocześnie w 12 miejscach w Polsce. Podczas gdy uczestnicy zmagali się z zadaniami konkursowymi, ich opiekunowie i nauczyciele mieli okazję wysłuchać referatów nawiązujących do tematyki Olimpiady, przygotowanych przez Komitet Główny OMJ. O kwalifikacji do zawodów trzeciego stopnia decydowała liczba punktów uzyskanych na zawodach drugiego stopnia.

Do zawodów trzeciego stopnia (finałowych) zakwalifikowano 173 uczniów z 94 szkół. Zawody te odbyły się 25 marca 2017 r. w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie. Uczestnicy - podobnie jak w przypadku zawodów drugiego stopnia - rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. W tym czasie ich opiekunowie i nauczyciele uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach, które poprowadził prof. Paweł Strzelecki, Dziekan Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. O uzyskaniu tytułu laureata decydowała suma punktów zdobytych na zawodach finałowych. Tytuł finalisty XII OMJ otrzymali wszyscy uczniowie biorący udział w zawodach trzeciego stopnia.

Uroczystość zakończenia XII edycji Olimpiady Matematycznej Juniorów odbyła się w dniu 26 marca 2017 r. na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych (MiNI) Politechniki Warszawskiej. Obecni na niej byli między innymi: Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć, wiceprezes Fundacji mBanku Marzena Nowogródzka, prodziekan Wydziału MiNI Konstanty Junosza-Szaniawski, prorektor Politechniki Warszawskiej w latach 2012-2016 prof. Władysław Wieczorek, dyrektor zarządzający The Boston Consulting Group w Polsce Franciszek Hutten-Czapski - wieloletni sympatyk Olimpiady oraz fundator nagród dla laureatów, a także prezes Fundacji Edukacja dla Przyszłości prof. Lech Mankiewicz. Uroczystość, podczas której została ogłoszona lista laureatów XII OMJ, poprowadził przewodniczący Komitetu Głównego OMJ Waldemar Pompe. Wśród laureatów znalazło się 85 uczniów z 58 szkół.

Podczas trwania XII edycji OMJ Komitet Główny kontynuował wprowadzone w poprzednich latach nowe formy działalności, które nadal cieszyły się dużym zainteresowaniem. W dalszym ciągu wydawano gazetkę OMJ „Kwadrat”, w której - oprócz ciekawostek dotyczących Olimpiady - zamieszczane są materiały służące przygotowaniu do Olimpiady, informacje o naukowych sukcesach uczestników OMJ oraz inne teksty przybliżające wyjątkowość olimpiady matematycznej - ogólnoświatowego ruchu intelektualnego najbardziej utalentowanej matematycznie młodzieży. Kontynuowano również seminaria olimpijskie dla nauczycieli matematyki. Ponadto Komitet Główny OMJ rozpoczął współpracę z Fundacją Edukacja dla Przyszłości, reprezentującą w Polsce markę Khan Academy. W efekcie tej współpracy powstały prezentacje filmowe wybranych zadań Olimpiady oraz wybranych artykułów gazetki OMJ „Kwadrat”.

Najlepsi spośród laureatów zostali zaproszeni do udziału w jednym z dwóch Obozów Naukowych OMJ, które odbyły się w maju i czerwcu 2017 r. w Szczyrku oraz do reprezentowania Polski na VI Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych Juniorów.

Laureaci XII OMJ otrzymali także nagrody rzeczowe, które ufundowali: Pan Franciszek Hutten-Czapski, Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, Fundacja mBanku oraz redakcja czasopisma „Delta”. Komitet Główny OMJ składa serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom nagród.

Komitet Główny OMJ pragnie gorąco podziękować Fundacji mBanku za istotne wsparcie finansowe, bez którego organizacja OMJ nie byłaby możliwa, a także Instytutowi Matematycznemu PAN, Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie oraz Politechnice Warszawskiej za pomoc w organizacji Olimpiady.


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia XII OMJ (2016/2017)


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia XII OMJ (2016/2017)


Lista laureatów XII OMJ (2016/2017) oraz komunikat prasowy zawierający m.in. listę laureatów, ich nauczycieli, a także składy na Obozy Naukowe OMJ oraz VI Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów. Ostateczne składy osobowe mogą się różnić z powodu rezygnacji niektórych uczniów.


Zadania konkursowe XII Olimpiady Matematycznej Juniorów (2016/2017)

OMG Zawody I stopnia Zawody II stopnia Zawody III stopnia
Część testowa Część korespond.
Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat.
XII
2016/17
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Zadania VI Czesko-Polsko-Słowackich Zawodów Matematycznych Juniorów (maj 2017)

Zawody indywidualne Zawody drużynowe
zad. rozw. wyniki zad. rozw. wyniki
VI CPSJ
(maj 2017)
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Składy Komitetów Głównego oraz Okręgowych OMJ w roku szkolnym 2016/2017
Plakat z zadaniami części korespondencyjnej XII OMJ (2016/2017)