Podsumowanie XV Olimpiady Matematycznej Juniorów (2019/2020)

dodano dnia 6.07.2020

Do zawodów pierwszego stopnia XV OMJ przystąpiło 7197 uczniów z 846 szkół podstawowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawody te składały się z dwóch części: testowej i korespondencyjnej. Część testowa polegała na rozwiązaniu 15 zadań zamkniętych w ciągu 75 minut. Uczniowie odpowiadali na pytania testowe w swoich szkołach (w warunkach kontrolowanej samodzielności) w dniu 26 września 2019 r. Z kolei część korespondencyjna składała się z 7 zadań otwartych, na rozwiązanie których uczestnicy mieli czas od 1 września do 14 października 2019 r. Rozwiązania zadań uczniowie przesyłali bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego, w którym prace te podlegały ocenie.

Do zawodów drugiego stopnia, które odbyły się w dniu 11 stycznia 2020 r., zakwalifikowano łącznie 1287 uczniów z 573 szkół podstawowych. Uczestnicy rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. Podczas gdy uczestnicy zmagali się z zadaniami konkursowymi, ich opiekunowie i nauczyciele mieli okazję wysłuchać referatów nawiązujących do tematyki Olimpiady, przygotowanych przez Komitet Główny OMJ. W przeprowadzeniu zawodów Komitety Okręgowe wspierane były przez zespoły wolontariuszy liczące łącznie niemal 150 osób. O kwalifikacji do zawodów trzeciego stopnia decydowała liczba punktów uzyskanych na zawodach drugiego stopnia.

Do zawodów trzeciego stopnia zakwalifikowano 123 uczniów z 84 szkół podstawowych. Zawody finałowe zaplanowane były na dzień 21 marca 2020 r. w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii zawody finałowe zostały odwołane. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Olimpiada została przekształcona w zawody dwustopniowe, w ramach których tytuł finalisty otrzymują osoby zakwalifikowane do zawodów III stopnia oraz nie przyznaje się tytułu laureata.

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Juniorów zdecydował przyznać 70 wyróżnień I, II i III stopnia finalistom z najlepszymi wynikami z zawodów II stopnia. Najlepsi spośród finalistów zaproszeni zostali do udziału w jednym z dwóch Obozów Naukowych OMJ, które odbyły się w formie zdalnej w dniach 10-14 sierpnia 2020 roku. Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne, które miały być w 2020 roku zorganizowane w Polsce, zostały odwołane.

Podczas trwania XV OMJ Komitet Główny kontynuował wprowadzone w poprzednich latach nowe formy działalności, które nadal cieszyły się dużym zainteresowaniem. W dalszym ciągu wydawano gazetkę OMJ „Kwadrat”, w której - oprócz ciekawostek dotyczących Olimpiady - zamieszczane są materiały służące przygotowaniu do Olimpiady, informacje o naukowych sukcesach uczestników OMJ oraz inne teksty przybliżające wyjątkowość olimpiady matematycznej - ogólnoświatowego ruchu intelektualnego najbardziej utalentowanej matematycznie młodzieży.

Jednym z priorytetów Komitetu Głównego jest rozpowszechnianie Olimpiady w środowisku nauczycieli matematyki. Łącznie w seminariach OMJ dla nauczycieli w roku szkolnym 2019/2020 udział wzięło ponad 1200 osób.

We wrześniu 2019 roku zorganizowano serię spotkań z nauczycielami matematyki szkół podstawowych w całej Polsce. Podczas nich została omówiona organizacja Olimpiady wraz z wybranymi zadaniami poprzednich edycji OMJ. Uczestnicy otrzymali bezpłatne materiały dydaktyczne, poczęstunek oraz potwierdzenie uczestnictwa.

W dniu 11 stycznia 2020 roku przy okazji zawodów II stopnia XV OMJ seminaria dla nauczycieli odbyły się w jedenastu miejscach w całej Polsce.

W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii Komitet Główny OMJ podjął inicjatywę zdalnych seminariów olimpijskich mającą na celu promocję Olimpiady i dotarcie do nauczycieli matematyki pracujących w całej Polsce, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach. W maju 2020 roku odbyło się się osiemnaście seminariów, które zostały podzielone na trzy grupy zaawansowania:

  • Początki z OMJ - dla nauczycieli rozpoczynających pracę z zadaniami olimpijskimi w szkole podstawowej
  • Na kółku OMJ - dla nauczycieli prowadzących koła olimpijskie w szkole podstawowej
  • W liceum - dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych

Forma zdalna seminariów dla nauczycieli spotkała się z dużym zainteresowaniem. Wystawiono ponad 600 certyfikatów uczestnictwa dla ponad 200 nauczycieli z całej Polski.

Komitet Główny OMJ pragnie gorąco podziękować Instytutowi Matematycznemu PAN, Wydziałowi MIM UW oraz Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie za pomoc w organizacji Olimpiady.


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia XV OMJ (2019/2020)


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia XV OMJ (2019/2020)


Lista wyróżnionych w XV OMJ (2019/2020) oraz komunikat prasowy.


Zadania konkursowe XV Olimpiady Matematycznej Juniorów (2019/2020)

OMJ Zawody I stopnia Zawody II stopnia
Część testowa Część korespond.
Zad. Odp. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat.
XV
2019/20
Pdf_icon Mininet Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Składy Komitetów Głównego oraz Okręgowych OMJ w roku szkolnym 2019/2020
Plakat z zadaniami części korespondencyjnej XV OMJ (2019/2020)