Podsumowanie XI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2015/2016)

dodano dnia 01.07.2016

Do zawodów pierwszego stopnia XI OMG przystąpiło 13299 uczniów z 1221 szkół. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawody te składały się z dwóch części: testowej i korespondencyjnej. Część testowa polegała na rozwiązaniu 15 zadań zamkniętych w ciągu 75 minut. Uczniowie odpowiadali na pytania testowe w swoich szkołach (w warunkach kontrolowanej samodzielności) w dniu 24 września 2015 r. Z kolei część korespondencyjna składała się z 7 zadań otwartych, na rozwiązanie których uczestnicy mieli czas od 1 września do 12 października 2015 r. Rozwiązania zadań uczniowie przesyłali bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego, w którym prace te podlegały ocenie.

Do zawodów drugiego stopnia, które odbyły się w dniu 16 stycznia 2016 r., zakwalifikowano łącznie 1151 uczniów z 501 szkół. Uczestnicy rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. Zawody zostały przeprowadzone jednocześnie w 12 miejscach w Polsce. Podczas gdy uczestnicy zmagali się z zadaniami konkursowymi, ich opiekunowie i nauczyciele mieli okazję wysłuchać referatów nawiązujących do tematyki Olimpiady, przygotowanych przez Komitet Główny OMG. O kwalifikacji do zawodów trzeciego stopnia decydowała liczba punktów uzyskanych na zawodach drugiego stopnia. Krótką relację z zawodów II stopnia przygotowała lokalna telewizja ze Stalowej Woli.

Do zawodów trzeciego stopnia (finałowych) zakwalifikowano 194 uczniów z 99 szkół. Zawody te odbyły się 19 marca 2016 r. w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie. Uczestnicy - podobnie jak w przypadku zawodów drugiego stopnia - rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. W tym czasie ich opiekunowie i nauczyciele uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach, które poprowadził prof. Marek Kordos. O uzyskaniu tytułu laureata decydowała suma punktów zdobytych na zawodach finałowych. Tytuł finalisty XI OMG otrzymali wszyscy uczniowie biorący udział w zawodach trzeciego stopnia.

Uroczystość zakończenia XI edycji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów odbyła się w dniu 20 marca 2016 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej. Obecni na niej byli między innymi: Podsekretarz Stanu w MEN Maciej Kopeć, Prezes Fundacji mBanku Iwona Ryniewicz, podsekretarz stanu w MEN w latach 2012-2015 Joanna Berdzik, podsekretarz stanu w MEN w latach 2005-2007 Stanisław Sławiński oraz prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Władysław Wieczorek. Uroczystość, podczas której została ogłoszona lista laureatów XI OMG, poprowadził przewodniczący Komitetu Głównego OMG Waldemar Pompe. Wśród laureatów znalazło się 76 uczniów z 51 szkół.

Ponownie jak w poprzednim roku, galę uświetnił koncert fortepianowy w wykonaniu Piotra Pawlaka - trzykrotnego laureata OMG, dwukrotnego brązowego medalisty Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej (2014 i 2015 r.) i jednocześnie najmłodszego Polaka, który reprezentował Polskę w 17. Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w październiku 2015 r. Po zakończeniu Olimpiady, artykuł na temat Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów pojawił się w Gazecie Wyborczej.

Na kanale YouTube OMG dostępne są następujące nagrania zarejestrowane podczas uroczystości zakończenia XI OMG:

Dostępne są także slajdy z prezentacji przewodniczącego Komitetu Głównego OMG Waldemara Pompe ukazujące wybrane statystyki dotychczasowych edycji OMG.

Podczas trwania XI edycji OMG Komitet Główny kontynuował wprowadzone w poprzednich latach nowe formy działalności, które nadal cieszyły się dużym zainteresowaniem. Kontynuowano między innymi wydawanie gazetki OMG „Kwadrat”, w której - oprócz ciekawostek dotyczących Olimpiady - zamieszczane są materiały służące przygotowaniu do Olimpiady, informacje o naukowych sukcesach uczestników OMG oraz inne teksty przybliżające wyjątkowość olimpiady matematycznej - ogólnoświatowego ruchu intelektualnego najbardziej utalentowanej matematycznie młodzieży. Kontynuowano również seminaria olimpijskie dla nauczycieli matematyki.

Najlepsi spośród laureatów zostali zaproszeni do udziału w jednym z dwóch Obozów Naukowych OMG, które odbyły się w maju i czerwcu 2016 r. w Szczyrku oraz do reprezentowania Polski na V Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych Juniorów.

Laureaci XI OMG otrzymali także nagrody rzeczowe, które ufundowali: Pan Franciszek Hutten-Czapski, Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, Fundacja mBanku oraz redakcja czasopisma „Delta”. Komitet Główny OMG składa serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom nagród.

Komitet Główny OMG pragnie gorąco podziękować Fundacji mBanku za istotne wsparcie finansowe, bez którego organizacja OMG nie byłaby możliwa, a także Instytutowi Matematycznemu PAN, Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie oraz Politechnice Warszawskiej za pomoc w organizacji Olimpiady.


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia XI OMG (2015/2016)


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia XI OMG (2015/2016)


Lista laureatów XI OMG (2015/2016) oraz komunikat prasowy zawierający m.in. listę laureatów, ich nauczycieli, a także składy na Obozy Naukowe OMG oraz V Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów. Ostateczne składy osobowe mogą się różnić z powodu rezygnacji niektórych uczniów.


Zadania konkursowe XI Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2015/2016)

OMG Zawody I stopnia Zawody II stopnia Zawody III stopnia
Część testowa Część korespond.
Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat.
XI
2015/16
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Zadania V Czesko-Polsko-Słowackich Zawodów Matematycznych Juniorów (maj 2016)

Zawody indywidualne Zawody drużynowe
zad. rozw. wyniki zad. rozw. wyniki
V CPSJ
(maj 2016)
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Składy Komitetów Głównego oraz Okręgowych OMG w roku szkolnym 2015/2016
Plakat z zadaniami części korespondencyjnej XI OMG (2015/2016)
Siatka dwunastościanu foremnego przygotowana dla finalistów XI OMG (2015/2016)