Podsumowanie VII Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2011/2012)

dodano dnia 21.06.2012

Formuła Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów została w roku szkolnym 2011/2012 wzbogacona o nowe elementy. Najistotniejszą zmianą było rozbudowanie zawodów stopnia pierwszego, odbywających się dotychczas jedynie w systemie korespondencyjnym, o część testową. Wprowadzenie testu jako dodatkowego elementu rywalizacji zaowocowało gwałtownym wzrostem zainteresowania Olimpiadą.

Do zawodów stopnia pierwszego VII OMG przystąpiło 14176 uczniów z 1306 szkół, przy czym w części testowej uczestniczyło 14043 uczniów, a korespondencyjnej 4074 osoby. Wśród uczestniczących szkół znalazło się gimnazjum wchodzące w skład ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych i słabowidzących (rozmowę z dyrektorem tej placówki o Olimpiadzie i matematyce można przeczytać w gazetce OMG „Kwadrat” nr 1, listopad 2011) oraz trzy polskie szkoły z Wilna.

Część testowa polegała na rozwiązaniu 15 zadań zamkniętych w ciągu 75 minut. Uczniowie odpowiadali na pytania testowe w swoich szkołach (w warunkach kontrolowanej samodzielności) w dniu 29 września 2011 r. Z kolei część korespondencyjna składała się z 7 zadań otwartych, na rozwiązanie których uczniowie mieli czas od 1 września 2011 r. do 24 października 2011 r. Rozwiązania zadań uczniowie przesyłali do właściwego Komitetu Okręgowego, w którym prace te podlegały ocenie.

Udział w obu częściach zawodów nie był obowiązkowy. Uczeń, który nie uczestniczył w danej części, otrzymywał z niej 0 punktów, a o kwalifikacji do zawodów drugiego stopnia decydowała łączna suma punktów: z testu i zadań otwartych.

Do zawodów stopnia drugiego, które odbyły się w dniu 7 stycznia 2012 r., zakwalifikowano łącznie 1402 uczniów z 626 szkół. Uczestnicy rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. Zawody zostały przeprowadzone jednocześnie w 12 miejscach w Polsce. Podczas gdy uczestnicy zmagali się z zadaniami konkursowymi, ich opiekunowie i nauczyciele mieli okazję wysłuchać referatów nawiązujących do tematyki Olimpiady, przygotowanych przez Komitet Główny OMG. O kwalifikacji do zawodów trzeciego stopnia decydowała liczba punktów uzyskanych na zawodach drugiego stopnia.

Do zawodów trzeciego stopnia (finałowych) zakwalifikowało się 214 uczniów ze 112 szkół. Zawody finałowe odbyły się w Warszawie w dniu 17 marca 2012 r. Uczestnicy - podobnie jak w przypadku zawodów drugiego stopnia - rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. W tym czasie ich opiekunowie i nauczyciele uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach. O uzyskaniu tytułu laureata decydowała suma punktów uzyskanych na zawodach finałowych.

Uroczystość zakończenia VII OMG odbyła się w dniu 18 marca 2012 r. w Warszawie. Wzięli w niej udział: Joanna Berdzik - podsekretarz stanu w MEN, prof. Krzysztof Chełmiński - przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej, organizatora OMG, prof. Rafał Latała - przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Matematycznej (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych) oraz Elżbieta Guzicka - dyrektor Szkoły Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie, współpracującej z OMG od początku istnienia Olimpiady. Uroczystość poprowadził Waldemar Pompe, przewodniczący Komitetu Głównego OMG, podczas której została ogłoszona lista laureatów VII OMG. Znalazło się na niej 149 uczniów z 92 szkół.

Najlepsi spośród laureatów VII edycji OMG otrzymali nagrody rzeczowe, zostali zaproszeni do udziału w jednym z dwóch Obozów Naukowych OMG oraz do reprezentowania Polski na pierwszych Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych Juniorów.

Z okazji zakończenia VII edycji Olimpiady, Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas wystosowała list do organizatorów OMG. Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów została po raz pierwszy dostrzeżona także przez ogólnopolskie media. Dzień po uroczystej gali zamykającej VII OMG, przewodniczący Komitetu Głównego OMG - Waldemar Pompe oraz laureatka bieżącej edycji Olimpiady - Anna Czerwińska gościli w porannym programie w TVP1 „Kawa czy herbata?”.

Poza wprowadzeniem testu jako dodatkowego elementu rywalizacji, Komitet Główny OMG zapoczątkował podczas trwania VII edycji OMG także inne, nowe formy działalności, podnosząc w ten sposób atrakcyjność zawodów. Jedną z nich było utworzenie gazetki OMG „Kwadrat”, w której - oprócz ciekawostek dotyczących Olimpiady - zamieszczane są materiały służące przygotowaniu do Olimpiady, informacje o naukowych sukcesach uczestników OMG oraz inne teksty przybliżające wyjątkowość olimpiady matematycznej - ogólnoświatowego ruchu intelektualnego najbardziej utalentowanej matematycznie młodzieży.

Drugą nową formą działalności była organizacja bezpłatnych seminariów dla nauczycieli matematyki z cyklu „Poznajemy Olimpiadę Matematyczną Gimnazjalistów”. Zajęcia odbywały się w całej Polsce, a odczyty miały charakter merytoryczny. Zajęcia prowadzili przedstawiciele Komitetu Głównego OMG. Uczestnicy seminarium otrzymywali materiały służące przygotowaniu uczniów do Olimpiady, zarówno na poziomie gimnazjum, jak i ponadgimnazjalnym.

Atrakcyjność OMG podniosły także nowe Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów. Na temat matematycznych zmagań olimpijskich pomiędzy Czechami, Polską a Słowacją można przeczytać w gazetce OMG „Kwadrat” (nr 5, czerwiec 2012) w artykule Joanny Ochremiak „Pierwsze koty za płoty ;)”.

Pod zakończeniu VII edycji Olimpiady odbyły się także dwa Obozy Naukowe OMG. Pierwszy z nich (poziom OM) przeznaczony był dla najlepszych laureatów tegorocznych zawodów, w większości uczniów trzeciej klasy gimnazjum, którzy w przyszłym roku szkolnym będą kontynuować swoje zmagania z Olimpiadą Matematyczną na poziomie ponadgimnazjalnym. Na drugi obóz (poziom OMG) zostali zaproszeni laureaci z młodszych klas gimnazjum, którzy jeszcze w przyszłym roku szkolnym będą mogli uczestniczyć w OMG.


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia VII OMG (2011/2012)


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia VII OMG (2011/2012)


Lista laureatów VII OMG (2011/2012) oraz komunikat prasowy zawierający m.in. listę laureatów, ich nauczycieli, a także składy na Obozy Naukowe OMG oraz I Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów.


Zadania konkursowe VII Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2011/2012)

OMG Zawody I stopnia Zawody II stopnia Zawody III stopnia
Część testowa Część korespond.
Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat.
VII
2011/12
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Mininet Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Zadania I Czesko-Polsko-Słowackich Zawodów Matematycznych Juniorów (maj 2012)

Zad. Rozw. Wyniki
Zawody indywidualne Pdf_icon Pdf_icon Mininet
Zawody drużynowe Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon