Podsumowanie X Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2014/2015)

dodano dnia 29.06.2015

W latach 2010-2014 Olimpiada Matematyczna Gimnazjalistów zyskała istotne wsparcie finansowe ze środków unijnych, będących w dyspozycji Ministerstwa Edukacji Narodowej. Wprowadzono wówczas do organizacji zawodów wiele zmian, które przyciągnęły do Olimpiady znacznie więcej uczniów i nauczycieli niż dotychczas, utrzymując jednocześnie wysoki poziom merytoryczny konkursu. Z kolei na X i XI edycje OMG w latach szkolnych 2014/15 i 2015/16 Ministerstwo Edukacji Narodowej przeznaczyło znacznie skromniejsze środki. Okazały się one niewystarczające do przeprowadzenia Olimpiady w dotychczasowym zakresie. To postawiło organizatorów w konieczności szukania dofinansowania spoza budżetu Państwa. Dzięki przychylności Fundacji mBanku, a w szczególności Pani Prezes Iwony Ryniewicz, OMG uzyskała dofinansowane na lata szkolne 2014/15 i 2015/16 z mFundacji, pozwalające kontynuować OMG na poziomie zbliżonym do dotychczasowego. Komitet Główny OMG pragnie w tym miejscu gorąco podziękować Pani Prezes za to wsparcie, bez którego organizacja X i XI OMG nie byłaby możliwa.

Do zawodów pierwszego stopnia X OMG przystąpiło 14123 uczniów z 1235 szkół. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawody te składały się z dwóch części: testowej i korespondencyjnej. Część testowa polegała na rozwiązaniu 15 zadań zamkniętych w ciągu 75 minut. Uczniowie odpowiadali na pytania testowe w swoich szkołach (w warunkach kontrolowanej samodzielności) w dniu 27 listopada 2014 r. Z kolei część korespondencyjna składała się z 7 zadań otwartych, na rozwiązanie których uczestnicy mieli czas od 10 listopada do 15 grudnia 2014 r. Rozwiązania zadań uczniowie przesyłali bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego, w którym prace te podlegały ocenie.

Do zawodów drugiego stopnia, które odbyły się w dniu 7 marca 2015 r., zakwalifikowano łącznie 1138 uczniów z 520 szkół. Uczestnicy rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. Zawody zostały przeprowadzone jednocześnie w 12 miejscach w Polsce. Podczas gdy uczestnicy zmagali się z zadaniami konkursowymi, ich opiekunowie i nauczyciele mieli okazję wysłuchać referatów nawiązujących do tematyki Olimpiady, przygotowanych przez Komitet Główny OMG. O kwalifikacji do zawodów trzeciego stopnia decydowała liczba punktów uzyskanych na zawodach drugiego stopnia. Krótką relację z zawodów II stopnia przygotowała lokalna telewizja ze Stalowej Woli, a także portal wyborcza.pl.

Do zawodów trzeciego stopnia (finałowych) zakwalifikowano 157 uczniów z 86 szkół. Zawody te odbyły się 25 kwietnia 2015 r. w Szkole Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II w Warszawie. Uczestnicy - podobnie jak w przypadku zawodów drugiego stopnia - rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. W tym czasie ich opiekunowie i nauczyciele uczestniczyli w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach, które poprowadził prof. Wojciech Guzicki. O uzyskaniu tytułu laureata decydowała suma punktów zdobytych na zawodach finałowych. Zawody finałowe jubileuszowej X edycji OMG objęła swoim honorowym patronatem Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska.

Uroczystość zakończenia X edycji Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów odbyła się w dniu 26 kwietnia 2015 r. w Małej Auli Poltechniki Warszawskiej. Obecni na niej byli między innymi: Podsekretarz Stanu w MEN Joanna Berdzik, Prezes Fundacji mBanku Iwona Ryniewicz, Minister Edukacji Narodowej w latach 2007-2011 Katarzyna Hall oraz Prorektor Politechniki Warszawskiej prof. Władysław Wieczorek. Uroczystość, podczas której została ogłoszona lista laureatów X OMG, poprowadził przewodniczący Komitetu Głównego OMG Waldemar Pompe. Wśród laureatów znalazło się 86 uczniów z 51 szkół.

Galę uświetnił koncert fortepianowy w wykonaniu Piotra Pawlaka - trzykrotnego laureata OMG, brązowego medalisty Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej z 2014 r., który został zakwalifikowany do prestiżowego 17. Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina (październik 2015 r.). Wywiad z Piotrem został opublikowany w 15. numerze gazetki OMG „Kwadrat” (marzec 2015). Obszerny artykuł o Piotrze pojawił się także w Gazecie Wyborczej.

List do uczestników zawodów finałowych X OMG skierowała Małżonka Prezydenta RP Pani Anna Komorowska. Z okazji zakończenia X OMG pismo do przewodniczącego Komitetu Głównego OMG wystosował także Sekretarz Stanu w MEN Tadeusz Sławecki.

W związku ze zmianą rozporządzenia MEN we wrześniu 2015 r., wszyscy finaliści X OMG uzyskali stosowne uprawnienia przy egzaminie gimnazjalnym oraz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych. W poprzednich latach analogiczne uprawnienia przysługiwały jedynie laureatom Olimpiady.

Na kanale YouTube OMG dostępne są nagrania wystąpień Pani Minister Joanny Berdzik, Pani Prezes Iwony Ryniewicz, Pani Minister Katarzyny Hall oraz Pana Profesora Władysława Wieczorka. Zarejestrowane zostały także trzy utwory fortepianowe w wykonaniu Piotra Pawlaka: Walc Mefisto Franciszka Liszta, Etiuda cis-moll op. 10 nr 4 Fryderyka Chopina oraz Ballada g-moll op. 23 Fryderyka Chopina. Dostępne są także slajdy z prezentacji przewodniczącego Komitetu Głównego OMG Waldemara Pompe podsumowujące 10-letni dorobek Olimpiady.

Podczas trwania X edycji OMG Komitet Główny kontynuował wprowadzone w poprzednich latach nowe formy działalności, które nadal cieszyły się dużym zainteresowaniem. Kontynuowano między innymi wydawanie gazetki OMG „Kwadrat”, w której - oprócz ciekawostek dotyczących Olimpiady - zamieszczane są materiały służące przygotowaniu do Olimpiady, informacje o naukowych sukcesach uczestników OMG oraz inne teksty przybliżające wyjątkowość olimpiady matematycznej - ogólnoświatowego ruchu intelektualnego najbardziej utalentowanej matematycznie młodzieży. Kontynuowano również seminaria olimpijskie dla nauczycieli matematyki.

Najlepsi spośród laureatów zostali zaproszeni do udziału w jednym z dwóch Obozów Naukowych OMG oraz do reprezentowania Polski na IV Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych Juniorów, które odbyły się w maju 2015 r. w miejscowości Karlov w Czechach. Na temat matematycznych zmagań olimpijskich pomiędzy Czechami, Polską a Słowacją można przeczytać w gazetce OMG „Kwadrat” (nr 5, czerwiec 2012) w artykule Joanny Ochremiak „Pierwsze koty za płoty ;)”.

Laureaci X OMG otrzymali także nagrody rzeczowe, które ufundowali: Pan Franciszek Hutten-Czapski, Komitet Główny Olimpiady Matematycznej, Fundacja mBanku oraz redakcja czasopisma „Delta”. Komitet Główny OMG składa serdeczne podziękowania wszystkim fundatorom nagród.


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia X OMG (2014/2015)


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia X OMG (2014/2015)


Lista laureatów X OMG (2014/2015) oraz komunikat prasowy zawierający m.in. listę laureatów, ich nauczycieli, a także składy na Obozy Naukowe OMG oraz IV Czesko-Polsko-Słowackie Zawody Matematyczne Juniorów. Ostateczne składy osobowe mogą się różnić ze względu na rezygnację niektórych uczniów.


Zadania konkursowe X Olimpiady Matematycznej Gimnazjalistów (2014/2015)

OMG Zawody I stopnia Zawody II stopnia Zawody III stopnia
Część testowa Część korespond.
Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat.
X
2014/15
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Zadania IV Czesko-Polsko-Słowackich Zawodów Matematycznych Juniorów (maj 2015)

Zawody indywidualne Zawody drużynowe
zad. rozw. wyniki zad. rozw. wyniki
IV CPSJ
(maj 2015)
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Składy Komitetów Głównego oraz Okręgowych OMG w roku szkolnym 2014/2015