Podsumowanie XVII Olimpiady Matematycznej Juniorów (2021/2022)

dodano dnia 4.07.2022

Do zawodów pierwszego stopnia XVII OMJ przystąpiło 7791 uczniów z 1014 szkół podstawowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawody te składały się z dwóch części: testowej i korespondencyjnej. Część testowa polegała na rozwiązaniu 15 zadań zamkniętych w ciągu 75 minut. Uczniowie odpowiadali na pytania testowe w swoich szkołach (w warunkach kontrolowanej samodzielności) w dniu 23 września 2021 r. W części testowej udział wzięło 7665 uczniów z 969 szkół podstawowych.

Część korespondencyjna składała się z 7 zadań otwartych, na rozwiązanie których uczestnicy mieli czas od 1 września do 11 października 2021 r. Rozwiązania zadań uczniowie przesyłali bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego, w którym prace te podlegały ocenie. W czesci korespondencyjnej udział wzieło 2831 uczniów.

Do zawodów drugiego stopnia, które odbyły się w dniu 15 stycznia 2022 r., zakwalifikowano łącznie 1311 uczniów z 685 szkół podstawowych. Uczestnicy podzieleni zostali na niewielkie grupy i przypisani do jednego z 28 miejsc wyłonionych przez Komitety Okręgowe i Komitet Główny OMJ. W formie stacjonarnej do zawodów drugiego stopnia przystąpiło 1180 uczniów. W formie zdalnej, pod bezpośrednim nadzorem arbitrów powołanych przez Komitet Główny OMJ, do zawodów przystąpiło 22 uczniów. Uczestnicy rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. O kwalifikacji do zawodów trzeciego stopnia decydowała liczba punktów uzyskanych na zawodach drugiego stopnia.

Do zawodów trzeciego stopnia zakwalifikowano 159 uczniów z 128 szkół podstawowych. Zawody finałowe przeprowadzone zostały w dniu 19 marca 2022 r. w V Liceum Ogólnokształcącym w Bielsku-Białej oraz w IX Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej nr 112 w Warszawie. Uczestnicy (podobnie jak w przypadku zawodów drugiego stopnia) rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych.

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Juniorów zdecydował się przyznać 77 tytułów laureata I, II i III stopnia oraz 81 tytułów finalisty. Najlepsi spośród laureatów zostali zaproszeni do udziału w jednym z dwóch Obozów Naukowych OMJ, które odbyły się w ośrodku Gronik w Szczyrku w dniach 22 maja-5 czerwca 2022 r. oraz do reprezentowania Polski na X Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych Juniorów, które odbyły się w Karlovie pod Pradědem (Czechy) w dniach 15-19 maja 2022 r.

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej - organizator OMJ - ze środków uzyskanych z darowizny Fundacji mBanku przyznało najlepszym laureatom XVII OMJ stypendia motywacyjne w ramach programu stypendialnego „Mistrzowie Matematyki” Fundacji mBanku. Lista stypendystów oraz ważne informacje dotyczące warunków oraz sposobu przekazania stypendium znajdują się w poniższym komunikacie. Komitet Główny OMJ dziękuje redakcji czasopisma „Delta” za ufundowanie finalistom i laureatom OMJ nagrody w formie rocznej prenumeraty.

Jednym z priorytetów Komitetu Głównego jest rozpowszechnianie Olimpiady w środowisku nauczycieli matematyki. Z uwagi na sytuację epidemiczną nie było możliwe przeprowadzenie spotkań z nauczycielami matematyki podczas zawodów drugiego i trzeciego stopnia. Kontynuowane były natomiast cieszące się dużą popularnością zdalne seminaria olimpijskie. We wrześniu 2021 r. oraz w maju 2022 r. odbyło się, za pośrednictwem platformy Zoom, dwadzieścia 90-minutowych spotkań prowadzonych na dwóch poziomach zaawansowania. Uczestniczyło w nich ponad 350 nauczycieli matematyki z całej Polski, zarówno ze szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Przygotowanych zostało niemal 1000 certyfikatów uczestnictwa w zajęciach zdalnych.

Komitet Główny OMJ pragnie gorąco podziękować Instytutowi Matematycznemu PAN, Wydziałowi Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego za pomoc w organizacji Olimpiad oraz instytucjom edukacyjnym, które zgodziły się na udostępnienie miejsca podczas zawodów drugiego i trzeciego stopnia.

Serdecznie dziękujemy firmie Google, która wspiera OMJ w ramach licencji Google Workspace for Education.


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia XVII OMJ (2021/2022)


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia XVII OMJ (2021/2022)


Lista laureatów i finalistów XVII OMJ (2021/2022) oraz komunikat prasowy.

.

Zadania konkursowe XVII Olimpiady Matematycznej Juniorów (2021/2022)

OMJ Zawody I stopnia Zawody II stopnia Zawody III stopnia
Część testowa Część korespond.
Zad. Odp. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat.
XVII
2021/22
Pdf_icon Mininet Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Zadania X Czesko-Polsko-Słowackich Zawodów Matematycznych Juniorów (maj 2022 r.)

Zawody indywidualne Zawody drużynowe
zad. rozw. wyniki zad. rozw. wyniki
X CPSJ
(maj 2022)
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Składy Komitetów Głównego oraz Okręgowych OMJ w roku szkolnym 2021/2022
Plakat z zadaniami części korespondencyjnej XVII OMJ (2021/2022)