Podsumowanie XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów (2020/2021)

dodano dnia 24.06.2021

Do zawodów pierwszego stopnia XVI OMJ przystąpiło 8175 uczniów z 980 szkół podstawowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawody te składały się z dwóch części: testowej i korespondencyjnej. Część testowa polegała na rozwiązaniu 15 zadań zamkniętych w ciągu 75 minut. Uczniowie odpowiadali na pytania testowe w swoich szkołach (w warunkach kontrolowanej samodzielności) w dniu 24 września 2020 r. W związku z sytuacją epidemiczną uczniowie czterech szkół przystąpili do części testowej w formie zdalnej (pod nadzorem audiowizualnym przedstawicieli Komitetu Głównego OMJ). Z kolei część korespondencyjna składała się z 7 zadań otwartych, na rozwiązanie których uczestnicy mieli czas od 1 września do 12 października 2020 r. Rozwiązania zadań uczniowie przesyłali bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego, w którym prace te podlegały ocenie.

W związku z trwającym w Polsce stanem epidemii w dniu 1 grudnia 2020 r. Komitet Główny OMJ podjął decyzję o przeprowadzeniu zawodów drugiego i trzeciego stopnia w rozproszeniu. Podjęta została również jednorazowa decyzja o zmianie trybu przyznawania tytułu finalisty (tytuł ten przyznawany był na podstawie wyniku punktowego, a nie tylko na podstawie samego udziału w zawodach trzeciego stopnia).

Do zawodów drugiego stopnia, które odbyły się w dniu 23 stycznia 2021 r., zakwalifikowano łącznie 1266 uczniów z 622 szkół podstawowych. Uczestnicy podzieleni zostali na niewielkie grupy i po przypisani do jednego z 73 miejsc wyłonionych przez Komitety Okręgowe i Komitet Główny OMJ. W formie stacjonarnej do zawodów drugiego stopnia przystąpiło w ścisłym reżimie sanitarnym 1150 uczniów. W formie zdalnej, pod bezpośrednim nadzorem arbitrów powołanych przez Komitet Główny OMJ, do zawodów przystąpiło 13 uczniów. Uczestnicy rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. O kwalifikacji do zawodów trzeciego stopnia decydowała liczba punktów uzyskanych na zawodach drugiego stopnia.

Do zawodów trzeciego stopnia zakwalifikowano 212 uczniów z 148 szkół podstawowych. Zawody finałowe przeprowadzone zostały w rozproszeniu w 11 siedzibach Komitetów Okręgowych w dniu 20 marca 2021 r. Uczestnicy (podobnie jak w przypadku zawodów drugiego stopnia) rozwiązywali przez 180 minut, w warunkach kontrolowanej samodzielności, 5 zadań otwartych. W formie stacjonarnej przystąpiło do nich 198 uczestników, w formie zdalnej zaś do zawodów przystąpiło (pod nadzorem arbitrów) 6 uczestników.

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Juniorów zdecydował się przyznać 91 tytułów laureata I, II i III stopnia oraz 56 tytułów finalisty. Najlepsi spośród laureatów zostali zaproszeni do udziału w jednym z dwóch Obozów Naukowych OMJ, które odbyły się w formie zdalnej w dniach 28 czerwca-2 lipca 2021 r. oraz do reprezentowania Polski na IX Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych Juniorów.

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej - organizator OMJ - ze środków uzyskanych z darowizny Fundacji mBanku przyznało najlepszym laureatom XVI OMJ stypendia motywacyjne w ramach programu stypendialnego „Mistrzowie Matematyki” Fundacji mBanku. Lista stypendystów oraz ważne informacje dotyczące warunków oraz sposobu przekazania stypendium znajdują się w poniższym komunikacie. Komitet Główny OMJ dziękuje redakcji czasopisma „Delta” za ufundowanie finalistom i laureatom OMJ nagrody w formie rocznej prenumeraty.

Jednym z priorytetów Komitetu Głównego jest rozpowszechnianie Olimpiady w środowisku nauczycieli matematyki. Z uwagi na sytuację epidemiczną nie było możliwe przeprowadzenie spotkań z nauczycielami matematyki podczas zawodów drugiego i trzeciego stopnia. Kontynuowane były natomiast cieszące się dużą popularnością zdalne seminaria olimpijskie. We wrześniu 2020 r. oraz w maju 2021 r. odbyło się, za pośrednictwem platformy Zoom, dwadzieścia 90-minutowych spotkań prowadzonych na dwóch poziomach zaawansowania. Uczestniczyło w nich ponad 700 nauczycieli matematyki z całej Polski, zarówno ze szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych. Przygotowanych zostało ponad 1300 certyfikatów uczestnictwa w zajęciach zdalnych.

Komitet Główny OMJ pragnie gorąco podziękować Instytutowi Matematycznemu PAN, Wydziałowi Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego za pomoc w organizacji Olimpiad oraz ponad stu instytucjom edukacyjnym, które zgodziły się na udostępnienie miejsca podczas zawodów drugiego i trzeciego stopnia.


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia XVI OMJ (2020/2021)


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia XVI OMJ (2020/2021)


Lista laureatów i finalistów XVI OMJ (2020/2021)


Zadania konkursowe XVI Olimpiady Matematycznej Juniorów (2020/2021)

OMJ Zawody I stopnia Zawody II stopnia Zawody III stopnia
Część testowa Część korespond.
Zad. Odp. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat.
XVI
202/21
Pdf_icon Mininet Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Zadania IX Czesko-Polsko-Słowackich Zawodów Matematycznych Juniorów (czerwiec 2021 r.)

Zawody indywidualne Zawody drużynowe
zad. rozw. wyniki zad. rozw. wyniki
IX CPSJ
(czerwiec 2021)
Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Składy Komitetów Głównego oraz Okręgowych OMJ w roku szkolnym 2020/2021
Plakat z zadaniami części korespondencyjnej XVI OMJ (2020/2021)