Podsumowanie XVIII Olimpiady Matematycznej Juniorów (2022/2023)

dodano dnia 16.06.2023

Do zawodów pierwszego stopnia XVIII OMJ przystąpiło 8427 uczniów z 1136 szkół podstawowych. Podobnie jak w latach ubiegłych, zawody te składały się z dwóch części: testowej i korespondencyjnej. Część testowa polegała na rozwiązaniu 15 zadań zamkniętych w ciągu 75 minut. Uczniowie odpowiadali na pytania testowe w swoich szkołach w dniu 29 września 2022 r. W części testowej udział wzięło 8295 uczniów (po weryfikacji dokumentacji).

Część korespondencyjna składała się z 7 zadań otwartych, na rozwiązanie których uczestnicy mieli czas od 1 września do 17 października 2022 r. Rozwiązania zadań uczniowie przesyłali bezpośrednio lub za pośrednictwem szkoły do właściwego Komitetu Okręgowego, w którym prace te podlegały ocenie. W rczęści korespondencyjnej udział wzięło 3205 uczniów.

Do zawodów drugiego stopnia, które odbyły się w dniu 14 stycznia 2023 r., zakwalifikowano łącznie 1329 uczniów z 740 szkół podstawowych. Do zawodów przystąpiło ostatecznie 1228 uczniów. Uczestnicy rozwiązywali przez 180 minut 5 zadań otwartych. Zawody przeprowadzone zostały w całości w formie stacjonarnej w 15 lokalizacjach. W trakcie zawodów przeprowadzone zostały seminaria olimpijskie dla nauczycieli matematyki.

O kwalifikacji do zawodów trzeciego stopnia decydowała liczba punktów uzyskanych na zawodach drugiego stopnia. Do zawodów trzeciego stopnia zakwalifikowano 168 uczniów ze 124 szkół podstawowych. Próg kwalifikacyjny wyniósł 21 punktów. Zawody finałowe przeprowadzone zostały w dniu 18 marca 2023 r. na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnicy (podobnie jak w przypadku zawodów drugiego stopnia) rozwiązywali przez 180 minut 5 zadań otwartych. Równolegle do zawodów odbyło się seminarium dla nauczycieli matematyki, prowadzone przez Barbarę Roszkowską-Lech, a po ich zakończeniu odbyło się omówienie.

Komitet Główny Olimpiady Matematycznej Juniorów zdecydował się przyznać 98 tytułów laureata I, II i III stopnia oraz 70 tytułów finalisty. Najlepsi spośród laureatów zostali zaproszeni do udziału w jednym z dwóch Obozów Naukowych OMJ, które odbyły się w ośrodku Wieczernik w Świętej Katarzynie w dniach 21 maja-4 czerwca 2023 r. oraz do reprezentowania Polski na XI Czesko-Polsko-Słowackich Zawodach Matematycznych Juniorów, które odbyły się w miejscowości Veľká Hradná (Słowacja) w dniach 14-17 maja 2023 r.

Uroczystość zakończenia XVIII Olimpiady Matematycznej Juniorów odbyła się w dniu 19 marca 2023 r. w Małej Auli Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym PW. Uroczystość, podczas której została ogłoszona lista laureatów XVIII OMJ, poprowadzili przewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematyki prof. Krzysztof Chełmiński i przewodniczący Komitetu Głównego OMJ dr Arkadiusz Męcel..

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej - organizator OMJ - ze środków uzyskanych z darowizny Fundacji mBanku przyznało najlepszym laureatom XVIII OMJ stypendia motywacyjne w ramach programu stypendialnego „Mistrzowie Matematyki” Fundacji mBanku. Lista stypendystów oraz ważne informacje dotyczące warunków oraz sposobu przekazania stypendium znajdują się w poniższym komunikacie. Komitet Główny OMJ dziękuje Fundacji mBanku oraz redakcji czasopisma „Delta” za ufundowanie finalistom i laureatom OMJ nagród rzeczowych.

Komitet Główny OMJ pragnie gorąco podziękować Instytutowi Matematycznemu PAN, Wydziałowi Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego za pomoc w organizacji Olimpiad oraz instytucjom edukacyjnym, które zgodziły się na udostępnienie miejsca podczas zawodów drugiego i trzeciego stopnia. Serdecznie dziękujemy Politechnice Warszawskiej za udostępnienie Olimpiadzie możliwości przeprowadzenia uroczystego zakończenia w Małej Auli.

Serdecznie dziękujemy firmie Google, która wspiera OMJ w ramach licencji Google Workspace for Education.


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów drugiego stopnia XVIII OMJ (2022/2023)


Uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia XVIII OMJ (2022/2023)


Lista laureatów i finalistów XVIII OMJ (2022/2023) oraz komunikat prasowy.


Zadania konkursowe XVIII Olimpiady Matematycznej Juniorów (2022/2023)

OMJ Zawody I stopnia Zawody II stopnia Zawody III stopnia
Część testowa Część korespond.
Zad. Odp. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat. Zad. Rozw. Stat.
XVIII
2022/23
Pdf_icon Mininet Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon Pdf_icon

Zadania XI Czesko-Polsko-Słowackich Zawodów Matematycznych Juniorów (maj 2023 r.)

Zawody indywidualne Zawody drużynowe
zad. rozw. wyniki zad. rozw. wyniki
XI CPSJ
(maj 2022)
Pdf_icon Mininet Pdf_icon Pdf_icon

Składy Komitetów Głównego oraz Okręgowych OMJ w roku szkolnym 2022/2023
Plakat z zadaniami części korespondencyjnej XVIII OMJ (2022/2023)